Kas teoseid võib esitada terve päev 19.09 või on viimane hetk esitada pühapäeval kell 24.00?
Töid saab esitada terve 19. septembri jooksul. Kui jääte ka paar nõksu hiljaks, siis ikka halastame.

Kui mul on üks selline laul, mida kirjutan koorile, milles ma ise laulan, aga see ei ole Tartu Ülikooli koor, kas sellise töö võib esitada?
Jaa, võib küll!

Kas teos võib olla saatega? S.h elektroonilise saatega?
Jaa, kindlasti võib.

Kas teose võib esitada varem kui 19.09?
Jaa, võib küll! Ja te ei pea esitama kõiki korraga, vaid võite esitada jao kaupa!

Minu laulu on esitatud ühe korra muusikakooli kontserdil. Kas võin teose programmi esitada?
Palun võtke ühendust sahtlistsaali@gmail.com. Kui te vastava loa teose esitamiseks saate, on kohustuslik märkida ära see info kirja teel ja/või kontaktivormis.

Kas võistlustööde loetelu peab tingimata olema esitatud kontaktivormis ühekorraga?
Ei, võistlustööde loetelu ei pea olema esitatud ühe korraga. Kontaktvormis oodatakse teavet ainult nende teoste kohta, mille te parasjagu ka esitate. Maksimaalselt saab programmi esitada 6 teost, mis tähendab, et maksimaalselt saate saata korraldajatele avalduse ka kuus korda kogu programmi toimumisaja vältel kuni 19.09.2016. Kui te esitate näiteks 2 teost korraga, siis võite need panna samasse e-kirja ning märkida teoste info samasse kontaktivormi. Kui te esitate need 2 teost eri aegadel, siis palun saatke ka kontaktivormid kummagi teose kohta eraldi.

Ma ei saa digiallkirjastada - kas pean kõik dokumendid paberil saatma?
Kui te esitate teosed e-postiga, siis loeme korrektseks ka ilma digiallkirjata esitatud kontaktivormid.

Kas teose võib esitada kahe peale?
Miks mitte! Ainult et mõlemale autorile kehtivad täpselt samad osalemisnõuded, mis on kirjas reglemendis (ei või olla kutseline helilooja jne).

Teos pole küll trükis ilmunud ja pole ka esitatud, kuid informatsioon teose olemasolu kohta (pealkiri, autorid jne) on avalikud, olgu siis mingis suuremas või autori isiklikus andmekogus. Kas nö metaandmete avalikustamist loetakse trükis ilmumiseks?
Ei, metaandmete avalikustamist näiteks teie isiklikus andmekogus ei loeta trükis ilmumiseks. Kui teost ennast ei ole esitatud ja see pole trükis ilmunud, siis võib teose programmi esitada.

Kas naiskoori ja meeskoori tohib kasutada eraldi kollektiividena samas loos?
Jaa!

Programmi reglement on täpsemalt kirjas siin: http://www.sahtlistsaali.ut.ee/reglement/ (aga küsige ikka üle, kui midagi on arusaamatu!)