Koorilauljad esitlevad:

Tärkavate kooriheliloojate programm

 

Miks osaleda?

∫   Kõiki töid hinnatakse ilma autori nime teadmata.
∫   Kõik välja valitud tööd kantakse ette kontserdil.
∫   Kõik võidutööd kirjastab autori soovi korral Eesti Muusika Infokeskus.
∫   Teose(d) võib kirjutada nii nais-, mees- kui segakoorile.
∫   Teose(d) saab kirjutada kindlat koori silmas pidades.
∫   Kõik tööd saavad žüriilt tagasisidet.
∫   Kõik esitatud tööd avalikustatakse autori loal osaliselt pdf-i ja/või fonogrammina programmi kodulehel.
∫   Kõiki võidutöid premeeritakse rahaliselt.
    

Korraldajad on jätnud heliloojatele teadlikult üpris vabad käed. Reglement on küll pikk, aga peamiselt on tegemist täpsustava informatsiooniga. Piiravaid nõudmisi on tegelikult 6:

1. teos peab olema kirjutatud kas nais-, mees- või segakoorile;
2. osaleda võivad kompositsioonitudengid/-õpilased ja kõik need, kes ei ole varem kompositsiooni õppinud;
3. teos meeskoorile peab olema valdavalt 4-häälne, nais- ja segakoorile kuni 8-häälne;
4. teose pikkus ei tohi olla pikem kui 15 minutit;
5. kokku võib esitada kuni 6 teost;
6. teos ei või olla trükis ilmunud ja seda ei tohi avalikult esitada enne programmi lõppkontserti.

 

Üldised tingimused

 • Helilooja võib esitada programmi ühe või mitu teost (ühte liiki kuni 3, kokku kuni 6). Teoseid võib esitada kogu programmi perioodi jooksul kuni 19.09.2016, s.t neid ei pea esitama ühe korraga.
 • Igas kategoorias (nais-, mees-, segakoor) valitakse välja vähemalt kaks kuni 5-minutilist laulu. Kui pikemaid teoseid esitatakse piisaval arvul, siis valitakse kõigi kooriliikide peale lisaks vähemalt üks pikem ehk 5–15-minutiline teos (s.h tsükkel). Seega valitakse kogu programmis kokku välja vähemalt 6 laulu, aga välja valitavate laulude maksimaalne arv ei ole piiritletud. Kuna programmist osavõtmise huvi ei oska ennustada, võtavad korraldajad õiguse vajadusel tekitada lisa- või alakategooriad.
 • Laulud valib iga kooriliigi jaoks välja žürii, mis koosneb dirigendist, noorest heliloojast ja vastava kooriliigi lauljast. Žüriidesse kuuluvad: Triin Koch, Alo Ritsing, Kuno Kerge, Pärt Uusberg, Riho Esko Maimets, TÜAN-i laulja, TÜKK-i laulja, TAM-i laulja.
 • Kõik teosed, mis on esitatud enne karusepäeva 13.07.2016 (k.a), osalevad lisaks liigisisesele üldprogrammile (tähtaeg 19.09.2016) ka liigiüleses üldarvestuses ja võitjale on välja pandud karusepäevale kohane auhind.
 • Teoste valimisel hinnatakse:
  • teose terviklikkust ja sobivust kooriliigile;
  • tekstivalikut, s.h teksti ning muusika sümbioosi;
  • Muusikat (kõik see, mis jääb subjektiivseks, mida ei ole võimalik lahti seletada, sest tegemist on siiski sügava ja abstraktse kunstiga).
 • Autori soovi korral kirjastab Eesti Muusika Infokeskus kõik võidutööd.
 • Kõiki välja valitud teoseid kohustuvad vastavalt kooriliigile esitama Tartu Akadeemiline Meeskoor, Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor ja Tartu Ülikooli Kammerkoor vähemalt ühel kontserdil. Kuna nais- ja meeskoorimuusikat kirjutatakse üldjuhul vähem, on võimalus valituks saada suurem, kui otsustate kirjutada muusikat just neile kooriliikidele.
 • Kõik tööd valib žürii välja ilma autori nime teadmata.
 • Kõik mitte välja valitud tööd avalikustatakse autori nõusolekul programmi kodulehel fonogrammi ja/või esimese leheküljega teosest. Nii ei jää loodud teosed seisma, vaid huvilised saavad nendega kohe tutvuda.
 • Teose täpsemad tingimused on kirjeldatud allpool.
 • Programmi raames toimub kõikide teoste autoritele tagasiside seminar ning avalik kontsert.
 • Korraldajatel on õigus salvestada programmi lõppkontserti ja kasutada, levitada ning edastada kontserdil salvestatud laule ja muud materjali programmi tulemuste avaldamisel ja edaspidisel reklaamimisel. Programmi esitatud nootide ja fonogrammide levitamine ja edastamine (v.a žüriile ja kontserdiks valmistuvatele kooridele) toimub ainult kokkuleppel autoriga.
     

Teose tingimused

Teoseid oodatakse kolmes kategoorias:

 • naiskoorilaul, s.h nais- ja meeskoorile kirjutatud ühisteos kahele koorile
 • meeskoorilaul, s.h nais- ja meeskoorile kirjutatud ühisteos kahele koorile
 • segakoorilaul

Teos võib olla tsükkel.
Teose ajaline kestus on kuni 5 minutit. Pikemate teoste (s.h tsüklite) kestus on 5–15 minutit.
Teos võib olla rahvalaulu seade.
Teoses võib kasutada üksikinstrumente ja instrumentaalansamblit.
Meeskoori teos peab olema valdavalt 4-häälne, mis ei välista muid jagunemisi. Nais- ja segakooride teosed võivad olla kuni 8-häälsed.
Heaks tooniks on Eesti algupäraga tekstilooming või rahvaluule. Laulu sõnad ei pea olema originaallooming.
Laule esitavate kooride tutvustused (s.h häälerühmade ulatused jm) leiate SIIT.
Teos ei või olla trükis ilmunud ja seda ei tohi avalikult esitada enne programmi lõppkontserti 2017. aasta kevadel.
   

Kes võib osaleda?

Programmist on oodatud osa võtma kõik, kes ennast ei pea kutseliseks kooriheliloojaks – nii need, kes on veel kompositsiooni tudengid/õpilased, kui ka need, kes igapäevaselt kompositsiooniga ei tegele või on seda seni teinud ainult sahtlisse (nn kapiheliloojad). Osalemine ei ole rohkem piiratud vanuse või omandatud erialaga. Nii on oodatud osa võtma kompositsioonitudengid, koorilauljad, dirigendid, muusikaõpetajad, kooliõpilased, instrumentalistid, muusikateadlased, ajakirjanikud, näitlejad ja kõik teised huvilised.

Programmist ei või osa võtta need, kes on lõpetanud muusikakõrgkooli kompositsiooni eriala enne 2015. aastat.
   

Nõutud dokumendid

 1. Noot. Teose noot võib olla noodiprogrammis kirjutatud või käsikirjaline, paberil või pdf-failina. Noodil ei või olla helilooja nime. Kui sõnad on helilooja enda kirjutatud, palume sõnade autori nime noodile mitte lisada. Noodiga võib kaasa panna fonogrammi (nt midifaili).
 2. Laulu sõnad, mis on eraldi lehele arusaadavalt välja kirjutatud.
 3. Kontaktandmete leht ja esialgne leping ette antud vormi järgi (lae alla SIIT).

Nõutud dokumendid saatke palun meiliaadressile sahtlistsaali@gmail.com või posti teel Ülikooli 18, Tartu 50090 (kirjutage ümbrikule ka „TÜAN/Tärkava koorihelilooja programm“). Teoseid võib esitada kogu programmi perioodi jooksul kuni 19.09.2016, s.t neid ei pea esitama ühe korraga.
   

Ajakava

 • 26.05.2016 – programmi välja kuulutamine
 • 13.07.2016 – karusepäeva vahetähtaeg
 • 19.09.2016 – tähtaeg (viimase) teose ja nõutavate dokumentide esitamiseks
 • 18.11.2016 – seminar ja valitud teoste välja kuulutamine
 • november 2016 – mai/juuni 2017 valitud teoste selgeks õppimine, koostöö heliloojate, dirigentide, kooride ja korraldajate vahel
 • mai/juuni 2017 – välja valitud teoste kontsert, autasustamine

Kõigil huvitatud osavõtjatel palume endast teada anda meiliaadressil sahtlistsaali@gmail.com. Selline registreerimine ei kohusta Teid lõpuks osalema, kuid annab võimaluse programmi käiguga kursis olla ning korraldajatel Teile jooksvalt infot saata.
   

Lisainfo:

www.sahtlistsaali.ut.ee

sahtlistsaali@gmail.com